Monthly Archives: April 2012

Sintal varnost: Kraje bakra v Združenih državah Amerike

http://www.sintal-varnost.si/wp-content/uploads/baker-sintal-varnost-foto-wiki-300x283.jpg

V Združenih državah Amerike že od leta 2009 beležijo porast kraj bakra. Kraje spodbujajo rastoče cene kovin, še posebej bakra, hkrati pa kraje dodatno višajo cene. Nekatere kraje so neprijetne, druge pa že kar nevarne, recimo v Kaliforniji, kjer so …

Posted in Uncategorized | Leave a comment