Nov sistem komunikacije: Radijski prenos podatkov

Družba za varovanje Sintal je v sodelovanju s strokovnjaki izraelskega podjetja KP Electronic Systems vzpostavila nov sistem komunikacije med Sintalovim varnostno-nadzornim centrom in varovanimi objekti.

Radijski prenos alarmov Sintal
Sintal je sistem zgradil v sodelovanju z izraelskim podjetjem KP Electronic Systems.

Sintalu bo sistem omogočal prenos alarmnih signalov od sistemov tehničnega varovanja na varovanih objektih do Sintalovega varnostno-nadzornega centra preko zasebne radijske frekvence. “Glavna ideja je prav v tem, da se izloči tretjo osebo (ponudnika telekomunikacijskih storitev), kar omogoča še boljši, neprekinjen in bolj varen prenos podatkov,” je povedal Sintalov razvojnik Miha Trdin. Continue reading Nov sistem komunikacije: Radijski prenos podatkov

Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja

Sintalov serviser testira protipožarni sistem.
Sintalov serviser testira protipožarni sistem.

Z rednim vzdrževanjem sistemov tehničnega varovanja zagotovimo kontrolo nad pravilnostjo delovanja posameznih sistemov in naprav, s tem pa bistveno podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Vzdrževanje je za naročnika cenejše kot vlaganje v nove sisteme.

Continue reading Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja

Redno vzdrževanje protipožarnih sistemov

Pri vzdrževanju sistemov aktivne požarne zaščite (APZ), med katere spadajo tudi protipožarni sistemi, je v zadnjem času pri naročnikih zaznati veliko nejasnosti. Predvsem se to nanaša na dinamiko rednega vzdrževanja protipožarnih sistemov, kdo jo predpisuje, na koliko časa se opravlja pregled sistema APZ s strani zunanjega preglednika, kdo je odgovoren za pravilno delovanje protipožarnega sistema v njegovi celotni življenjski dobi ipd. Continue reading Redno vzdrževanje protipožarnih sistemov