Najpogostejši načini prenosa podatkov od alarma do varnostno-nadzornega centra

Ko varnostni (alarmni, protivlomni , …) sistem zazna nepravilnost, je ključno, da o tem pošlje sporočilo nekomu, ki ustrezno ukrepa. Prenosne poti tega sporočila pa so lahko različne, predstavljamo jih nekaj.

Poti od alarma do VNC

 Način

Kaj je & kje se uporablja?

+

PSTN –
analogna linija

Najbolj razširjen komunikacijski vod. Je digitalna telefonska linija za pogovore uporablja pa se tudi za prenos DTMF tonov in posledično za prenos alarmnih sporočil, faksov ipd.

razvejana in razširjena mreža njene uporabe

podpira jo večino alarmnih central

počasen prenos podatkov (15-20 sekund)

možnost sabotaže linije

GSM – govornikanal

Razširjen brezžični komunikacijski vod, ki je namenjen za govorno komunikacijo in ga ne priporočamo za prenos alarmih sporočil, saj DTMF toni v večinoma niso pravilno preneseni.

dostopnost

hitra montaža

zaradi nepravilnega prenosa DTMF tonov lahko nastanejo veliki stroški prenosa sporočil

preprosta sabotaža z motilci GSM signala

počasen prenos sporočil (15-20 sekund)

GPRS

IP prenos podatkov preko brezžičnega omrežja.

dostopnost

hitra montaža

hiter prenos podatkov

možnost sabotaže signala z motilci

lahko se zgodi, da občasno GPRS ne deluje, ker ima pri naših mobilnih operaterjih govor
prednost pred podatki

IP

IP prenos podatkov preko žičnega omrežja.

hiter, zanesljiv in varen prenos podatkov

odvisnost od omrežja (lokalnega, javnega)

Infranet

Prenos alarmnih sporočil preko nadgovorne komunikacije v analognih komunikacijskih vodih.

hiter prenos podatkov

draga rešitev

Radijska zveza

Prenos alarmnih sporočil preko brezžičnih komunikatorjev.

neodvisen in zanesljiv sistem

hiter, varen prenos podatkov

enostavna montaža

ni pomankljivosti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *