Opuščanje klasične telefonije za prenos alarmnih sporočil

Klasično analogno telefonijo – neposredno žično povezavo telefonskega aparata s telefonsko centralo – bo do leta 2017 v celoti zamenjala internetna telefonija. To bo vplivalo tudi na področje prenosa alarmnih sporočil z varovanih objektov. Nov način komunikacije zahteva tudi novo tehnologijo.

Prenos alarmnih podatkov preko analogne telefonske linije ima velike pomanjkljivosti, zaradi katerih je pametno čim prej razmisliti o zamenjavi z internetnim prenosom alarmnih sporočil.
Prenos alarmnih podatkov preko analogne telefonske linije ima velike pomanjkljivosti, zaradi katerih je pametno čim prej razmisliti o zamenjavi z internetnim prenosom alarmnih sporočil.

Telefonska linija: za prenos alarmnih sporočil enostavna, a s pomanjkljivostmi

Glavna prednost klasične analogne telefonske linije je, da deluje tudi v primeru izpada omrežne napetosti. To pa je za zagotavljanje zanesljivosti prenosa alarmnih sporočil zelo pomembno. Ima pa tudi velike pomanjkljivosti, zaradi katerih je pametno čim prej razmisliti o zamenjavi.

V Sloveniji je najbolj razširjena oblika prenosa alarmnih sporočil (…)protokol Contact ID. Ta posreduje sporočila tako, da oponaša delovanje pritiskanja tipk na tipkovnici telefona, zato je zanjo prenos po analognih telefonskih linijah zelo primeren. Alarmna centrala že vsebuje vmesnik, ki to omogoča. Slabost tega prenosa pa je v tem, da podatki niso kodirani (lahko se jim prisluškuje) in da ni kontrole delovanja same telefonske linije, saj se ta v večini primerov le občasno uporablja za prenos podatkov, sicer pa za telefoniranje. Pogosto preverjanje s strani alarmnega sistema pa lahko povzroči visoke stroške.

Zakaj IP telefonska linija in govorni kanal GSM nista najbolj optimalni rešitvi

Kot zapisano, analogna telefonska linija ne potrebuje omrežnega napajanja, za razliko od IP telefonije, ki jo počasi nadomešča. IP telefonija v primeru izpada omrežne napetosti ali blokade prenosa interneta ne deluje (internetni modem na objektu se napaja iz omrežja). Zato se je prenos alarmnih sporočil pred časom raje začel seliti na brezžično mobilno telefonijo – govorni kanal GSM. Prednost tega način prenosa je, da linije ni mogoče prerezati, vendar pa je zaradi cene impulzov precej dražji, zahteva pa tudi nabavo dodatnega vmesnika. Prav tako pa jo lahko onesposobijo GSM motilci.

Pri IP telefonski liniji in govornem kanalu GSM se v zadnjem času pojavljajo težave. Operaterji – ponudniki interneta in mobilni ope-raterji – pri teh kanalih ne nudijo več optimalne podpore prenosu podatkov, saj si prizadevajo ta kanala optimizirati za prenos govora.

Nova oprema, ki jo uporabljajo operaterji za GSM in IP telefonijo, frekvenčnega spektra, ki ga uporablja Contact ID za prenos podatkov, ne prepoznava kot govor (oziroma zanjo relevanten podatek), temveč kot šum ali motnje. Da zagotovi boljši prenos govora, se oprema namreč poskuša izogniti prenosu nekaterih frekvenc in dogaja se, da jih preprosto odstrani ali ignorira.

Prenos alarmnih sporočil preko tega kanala zato postaja nezanesljiv in lahko tudi zelo drag (zaradi veliko ponavljajočih klicev). Podatki se izgubljajo ali pa pride do že omenjenih visokih stroškov, ki so posledica omenjenih nastavitev operaterjeve opreme v prizadevanju po optimiziranju prenosa govora. Kako pride do tega? Podatki, ki so prepoznani kot motnja, so pomanjkljivo preneseni, zato alarmni sistem ne dobi potrditve o pravilnem prenosu. Alarmni sistem večkrat kliče in ponavlja iste podatke, kar lahko zelo poveča račun za telefon – lahko tudi za več sto evrov na mesec.

Internetni in GPRS prenos sta boljši rešitvi

Internetni in mobilni (GPRS) prenos podatkov pa omogočata drugačno kakovost prenosa alarmnih sporočil, saj sta že v osnovi namenjena prav prenosu podatkov. Zato se v zadnjem času pojav-ljajo vmesniki, ki alarmna sporočila prenašajo na ta način.

Prednosti so seveda očitne, saj je tak način prenosa podatkov:

  • zelo varen (podatki so kodirani),
  • zanesljiv (kontrola delovanja linije in pravilnosti podatkov),
  • poceni (zelo »majhne količine« podatkov – do 5MB na mesec; fiksni stroški – zakup določene kvote prenosa podatkov,
  • možnost dodatne rezervne prenosne poti (npr. internet v kombinaciji z GPRS ali internet in radijska zveza – VHF/UHF).

Tak način prenosa je zaradi zanesljivosti in mesečnih stroškov najboljši. Zaradi spremembe zakonodaje na tem področju (obvezna uporaba naprav, ki imajo certifikat EN 50131) smo za opremo, ki jo uporabljamo, pridobili mednarodni certifikat – tudi za višjo stopnjo varnosti; GRADE 3 in GRADE 4.

Vmesnik, ki podatke prenaša po internetni povezavi, v primeru izpada prenosa takoj preklopi na brezžični prenos podatkov GPRS. Podatki so kodirani, delovanje prenosne poti je nadzorovano, vsak izpad se takoj zabeleži v varnostnonadzornem centru. V Sintalu pa imamo tudi lastni brezžični – radijski – sistem za prenos alarmnih sporočil preko lastnih repetitorjev na VHF/UHF frekvenčnem območju. Velika prednost tega sistema je v njegovi neodvisnosti od operaterjev mobilnih omrežij. Zamenjava načina prenosa je enostavna, potrebna je le namestitev vmesnika in sprememba naslova za pošiljanje podatkov v alarmni centrali. Priporočljivo je, da se imetniki sistemov glede prenosa alarmnih signalov čim prej posvetujejo s strokovnjakom.

Marko Dolanc, univ. dipl. inž. el.
projektant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *