Da alarm ne bo zatajil: Redno vzdrževanje in prilagajanje sistemov tehničnega varovanja


tehnik
Spremembam v varnostnem okolju (premeščanje pohištva, izdelava spuščenih stropov ...) je potrebno prilagoditi tudi varnostne sisteme.

Za pravilno delovanje sistemov tehničnega varovanja je nujno redno vzdrževanje sistema in prilagajanje spremembam varnostnega okolja.

Ob sklepanju pogodb za opravljanje storitev zasebnega varovanja podjetje Sintal naročnikom ponuja storitve, pri katerih upošteva vsakokratno varnostno okolje, varnostno ogroženost ter zahteve posameznega naročnika.

Continue reading Da alarm ne bo zatajil: Redno vzdrževanje in prilagajanje sistemov tehničnega varovanja

Sintal nudi največ vrst prenosa alarmnih sporočil

MIP
IP komunikator imenovan MIP.

Pri določanju varnosti objekta je eden najpomembnejših kriterijev tudi prenosna pot alarmnega sporočila. Veličina varnostno-nadzornega centra se meri po številu in vrsti prenosnih poti, preko katerih sprejema alarmna sporočila. Po naših podatkih Sintal prednjači daleč pred vsemi, in sicer prav zaradi ideje, da kolikor bolj kompleksna bo pot sporočila, toliko bolj uspešno bo varovanje.

Continue reading Sintal nudi največ vrst prenosa alarmnih sporočil