Da alarm ne bo zatajil: Redno vzdrževanje in prilagajanje sistemov tehničnega varovanja


tehnik
Spremembam v varnostnem okolju (premeščanje pohištva, izdelava spuščenih stropov ...) je potrebno prilagoditi tudi varnostne sisteme.

Za pravilno delovanje sistemov tehničnega varovanja je nujno redno vzdrževanje sistema in prilagajanje spremembam varnostnega okolja.

Ob sklepanju pogodb za opravljanje storitev zasebnega varovanja podjetje Sintal naročnikom ponuja storitve, pri katerih upošteva vsakokratno varnostno okolje, varnostno ogroženost ter zahteve posameznega naročnika.

Continue reading Da alarm ne bo zatajil: Redno vzdrževanje in prilagajanje sistemov tehničnega varovanja