Sejem varovanja Interprotex

Konec septembra so predstavniki Sintala iz sektorja fizično varovanje obiskali sejem varovanja  Interprotex v Zagrebu. Žal so bili nad sejemsko ponudbo, še posebej nad vsebinami s področja fizičnega varovanja, kar nekoliko razočarani. Prijetno pa jih je presenetilo, kako na široko so pri naših sosedih zastavili akcije za krepitev splošne varnostne kulture med državljani. Vključili so področja od osebne in družinske varnosti ter varnosti osebnega premoženja do požarne varnosti, prometne varnosti, varovanja okolja in tako dalje. V akcije so se skupaj vključili država, občine, policija in zasebne varnostne službe.

Na sejmu varovanja Interprotex so predstavili tudi električne paralizatorje, katerih uporaba pri nas ni dovoljena.

Podrobneje so si ogledali še sistem za nadzor izvajanja obhodov in program za vodenje evidence obiskovalcev proizvajalca Basys, ponudbo Motorolinih radijskih postaj, sistem za odkrivanje GSM aparatov in električne paralizatorje, ki so seveda pri nas prepovedani.
Podrobneje so si ogledali še sistem za nadzor izvajanja obhodov in program za vodenje evidence obiskovalcev proizvajalca Basys, ponudbo Motorolinih radijskih postaj, sistem za odkrivanje GSM aparatov in električne paralizatorje, ki so seveda pri nas prepovedani.

Andrej Odar
Vodja skupine fizičnega varovanja

Varovanje Sintal

Koncern Sintal je največja družba za varovanje v Sloveniji:logo varovanje Sintal

  • imamo preko 1.820 redno zaposlenih delavcev  
  • fizično-tehnično varujemo 15.500 objektov  
  • fizično varujemo 520 objektov
  • naš vozni park šteje 325 vozil
  • prijeli smo preko 830 prijetih vlomilcev in preprečili veliko število požarov, poplav 

Continue reading Varovanje Sintal

Fizično varovanje

Fizično varovanje predstavlja izvajanje varnostnih nalog na določenem objektu ali skupini objektov. Naloge izvajajo Sintalovi varnostniki na podlagi pooblastil iz Zakona o zasebnem varovanju in načrta varovanja.

Načrt varovanja izdelamo v sodelovanju z naročnikom tako, da je skladen z zahtevami zakonodaje, pri tem pa upoštevamo varnostno ogroženost objekta in v največji možni meri potrebe in želje naročnika. 

Continue reading Fizično varovanje