Sintal Koroška – Vodilni na Koroškem

Sintal Koroška je na Koroškem prisoten od februarja 2004. Sprva smo se zaposleni ukvarjali predvsem s prevozi denarja in tehničnim varovanjem, dandanes pa naše področje dela obsega vse storitve s področja zasebnega varovanja, kot so fizično varovanje objektov, montažo in servis najrazličnejših sistemov tehničnega varovanja od montaže video sistemov, protipožarnih in  protivlomnih sistemov, sistemov pristopne kontrole in evidence delovnega časa,  priklop protivlomnih in protipožarnih signalov na Sintalov varnostno- nadzorni center, izvajanje intervencijske službe, prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, idr.
Continue reading Sintal Koroška – Vodilni na Koroškem