Vedno sveži podatki za intervente


Aplikacija za intervente ima vgrajeno funkcijo navigacije do objekta, kjer se je sprožil alarm.

Delovno mesto interventov je mobilno; večinoma so na poti. Hkrati morajo imeti ves čas zagotovljene podatke o varovanih objektih: če se sproži alarm, morajo poznati lastnosti objekta in nenazadnje, kako se do njega pride. Za mobilne intervente smo v Sintalu razvili mobilno rešitev.

Seveda se je pri velikem številu naročnikov nesmiselno zanašati na spomin, zato morajo imeti interventi drugačno rešitev. Pri pregledu konkurence smo ugotovili, da mnogi uporabljajo pisalo in papir, mi pa smo želeli bolj napredno, učinkovito in tudi varno rešitev.

Dlančnike so morali interventi osveževati na Sintalu Continue reading Vedno sveži podatki za intervente