Vnašanje orožja v stavbe

Kaj naj stori varnostnik, ki ob izvajanju varovanja odkrije orožje? Za določene stavbe je vnašanje orožja omejeno že z zakonom. Nekatere pa imajo hišna pravila, ki prepovedujejo vnos orožja v objekt in prenašanje orožja znotraj prostorov. Praviloma izvršujejo kontrolo vnosa orožja v objekt varnostniki. Continue reading Vnašanje orožja v stavbe