Redno vzdrževanje protipožarnih sistemov

Pri vzdrževanju sistemov aktivne požarne zaščite (APZ), med katere spadajo tudi protipožarni sistemi, je v zadnjem času pri naročnikih zaznati veliko nejasnosti. Predvsem se to nanaša na dinamiko rednega vzdrževanja protipožarnih sistemov, kdo jo predpisuje, na koliko časa se opravlja pregled sistema APZ s strani zunanjega preglednika, kdo je odgovoren za pravilno delovanje protipožarnega sistema v njegovi celotni življenjski dobi ipd. Continue reading Redno vzdrževanje protipožarnih sistemov