Nov sistem komunikacije: Radijski prenos podatkov

Družba za varovanje Sintal je v sodelovanju s strokovnjaki izraelskega podjetja KP Electronic Systems vzpostavila nov sistem komunikacije med Sintalovim varnostno-nadzornim centrom in varovanimi objekti.

Radijski prenos alarmov Sintal
Sintal je sistem zgradil v sodelovanju z izraelskim podjetjem KP Electronic Systems.

Sintalu bo sistem omogočal prenos alarmnih signalov od sistemov tehničnega varovanja na varovanih objektih do Sintalovega varnostno-nadzornega centra preko zasebne radijske frekvence. “Glavna ideja je prav v tem, da se izloči tretjo osebo (ponudnika telekomunikacijskih storitev), kar omogoča še boljši, neprekinjen in bolj varen prenos podatkov,” je povedal Sintalov razvojnik Miha Trdin. Continue reading Nov sistem komunikacije: Radijski prenos podatkov

Zakonodaja: V veljavo prihajajo novi standardi za tehnično varovanje

Čez slabo leto bodo za tehnično varovanje in varnostno-nadzorne centre pričeli veljati novi standardi, kar predvideva Zakon o zasebnem varovanju. Podjetja za varnost se jim bodo morala prilagoditi.

Standardi, iz katerih bodo izšla pravila, niso novi, novost je njihova obvezna uporaba. Slovenski standardi za tehnično varovanje in varnostno-nadzorne centre so pravzaprav prevzeti evropski in vključujejo področje tehničnega varovanja (zahteve za varnostno opremo, prenosne medije med varovanim objektom in varnostno-nadzornim centrom) ter zahteve za varnostno-nadzorni center.

Funkcija standardov:

  • predpisujejo zahteve za posamezne vrste varnostnih sistemov in jih tudi
  • razvrščajo v razrede (grade 1 do 4)

Namen standardov:

  • večji red na trgu zasebnega varovanja
  • večja transparentnost in preglednost nad vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja
  • višja kvaliteta
  • ustrezna cena elementov tehničnega varovanja v okviru kvalitete – razreda, v katerega je oprema uvrščena, zaščita naročnikov itd.

Pri pripravi standardov, ki jih je Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja predlagala in posredovala na Ministrstvo za notranje zadeve, je aktivno sodeloval tudi koncern Sintal.

Velika večina opreme tehničnega varovanja, ki jo koncern Sintal nudi naročnikom, že izpolnjuje zahteve. Za ostalo pa že pridobivamo ustrezne certifikate o izpolnjevanju zahtev.

Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Varnostna tehnologija: Telefon bo prepoznaval obraze, da ne bo treba tipkati gesel

pametni telefon varnost tehnologija Security Technology News
Varnostna tehnologija s prepoznavo obrazov, ki prihaja na pametne telefone, bi lahko nadomestila vnašanje gesel.

“Gesla  – skupaj z enkripcijo podatkov –  sodijo med temelje varnosti informacijske tehnologije 21. stoletja,” so pred kratkim zapisali v enem od največjih ameriških podjetij, ki se ukvarjajo z računalniškimi mrežami. Vendar pa bi gesla lahko kmalu nadomestili napredni sistemi za prepoznavanje obraza, ki prihajajo na pametne telefone.

Na koncu leta 2011 je Apple vložil predlog za patent, ki bi uporabnikom dovolil odkleniti Applove izdelke tako, da bi telefonu “pokazali obraz”. Vnašanje PIN kode tako ne bi bilo več potrebno.

Google že ima, toda slabo

Apple razvija rešitev, Google (oziroma njegov sistem Android) jo je pravzaprav predstavil že lani, vendar se ni izkazala za zelo kakovostno. Uporabniki so ugotavljali, da se da čitalec prelisičiti: eden od preizkuševalcev je čitalcu denimo pokazal kar svojo sliko in ta je bila dovolj, da je odklenil telefon. Rešitve še niso dovolj dobre, da bi nadomestile tipkanje, vsaj za potrebe varnosti ne.

Zaenkrat še ne dovolj varno, pravijo tudi na Sintalu

“Tehnologija za prepoznavanje obraza je prisotna že vrsto let. Rešitve, kot jih velika podjetja v zadnjem času razvijajo za pametne telefone, pa zaenkrat še ne zagotavljajo dovolj visoke stopnje varnosti niti telefonu, kaj šele varnostnim sistemom, ki morajo dosegati višjo stopnjo varnosti. Zato ne pridejo v poštev recimo kot nadomestek vnosa gesla za izklop alarma,”  je pripomnil strokovnjak s Sintala. Filmsko skeniranje obraza tako zaenkrat še ni na voljo v različici  za dom.

Sintal Koroška – Vodilni na Koroškem

Sintal Koroška je na Koroškem prisoten od februarja 2004. Sprva smo se zaposleni ukvarjali predvsem s prevozi denarja in tehničnim varovanjem, dandanes pa naše področje dela obsega vse storitve s področja zasebnega varovanja, kot so fizično varovanje objektov, montažo in servis najrazličnejših sistemov tehničnega varovanja od montaže video sistemov, protipožarnih in  protivlomnih sistemov, sistemov pristopne kontrole in evidence delovnega časa,  priklop protivlomnih in protipožarnih signalov na Sintalov varnostno- nadzorni center, izvajanje intervencijske službe, prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, idr.
Continue reading Sintal Koroška – Vodilni na Koroškem