Nov sistem komunikacije: Radijski prenos podatkov

Družba za varovanje Sintal je v sodelovanju s strokovnjaki izraelskega podjetja KP Electronic Systems vzpostavila nov sistem komunikacije med Sintalovim varnostno-nadzornim centrom in varovanimi objekti.

Radijski prenos alarmov Sintal
Sintal je sistem zgradil v sodelovanju z izraelskim podjetjem KP Electronic Systems.

Sintalu bo sistem omogočal prenos alarmnih signalov od sistemov tehničnega varovanja na varovanih objektih do Sintalovega varnostno-nadzornega centra preko zasebne radijske frekvence. “Glavna ideja je prav v tem, da se izloči tretjo osebo (ponudnika telekomunikacijskih storitev), kar omogoča še boljši, neprekinjen in bolj varen prenos podatkov,” je povedal Sintalov razvojnik Miha Trdin. Continue reading Nov sistem komunikacije: Radijski prenos podatkov

Zakonodaja: V veljavo prihajajo novi standardi za tehnično varovanje

Čez slabo leto bodo za tehnično varovanje in varnostno-nadzorne centre pričeli veljati novi standardi, kar predvideva Zakon o zasebnem varovanju. Podjetja za varnost se jim bodo morala prilagoditi.

Standardi, iz katerih bodo izšla pravila, niso novi, novost je njihova obvezna uporaba. Slovenski standardi za tehnično varovanje in varnostno-nadzorne centre so pravzaprav prevzeti evropski in vključujejo področje tehničnega varovanja (zahteve za varnostno opremo, prenosne medije med varovanim objektom in varnostno-nadzornim centrom) ter zahteve za varnostno-nadzorni center.

Funkcija standardov:

  • predpisujejo zahteve za posamezne vrste varnostnih sistemov in jih tudi
  • razvrščajo v razrede (grade 1 do 4)

Namen standardov:

  • večji red na trgu zasebnega varovanja
  • večja transparentnost in preglednost nad vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja
  • višja kvaliteta
  • ustrezna cena elementov tehničnega varovanja v okviru kvalitete – razreda, v katerega je oprema uvrščena, zaščita naročnikov itd.

Pri pripravi standardov, ki jih je Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja predlagala in posredovala na Ministrstvo za notranje zadeve, je aktivno sodeloval tudi koncern Sintal.

Velika večina opreme tehničnega varovanja, ki jo koncern Sintal nudi naročnikom, že izpolnjuje zahteve. Za ostalo pa že pridobivamo ustrezne certifikate o izpolnjevanju zahtev.

Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Redno vzdrževanje protipožarnih sistemov

Pri vzdrževanju sistemov aktivne požarne zaščite (APZ), med katere spadajo tudi protipožarni sistemi, je v zadnjem času pri naročnikih zaznati veliko nejasnosti. Predvsem se to nanaša na dinamiko rednega vzdrževanja protipožarnih sistemov, kdo jo predpisuje, na koliko časa se opravlja pregled sistema APZ s strani zunanjega preglednika, kdo je odgovoren za pravilno delovanje protipožarnega sistema v njegovi celotni življenjski dobi ipd. Continue reading Redno vzdrževanje protipožarnih sistemov

Protipožarni sistemi Morley

Družina ZX požarnih central
Družina požarnih central Morley ZX

Po vsem svetu so protipožarni sistemi angleškega proizvajalca Morley IAS priznani kot zelo kakovostni, zanesljivi in hkrati cenovno dostopni. Nameščeni so tako v objektih, ki so s stališča požarne zaščite enostavni, kot tudi v požarno zelo zahtevnih zgradbah. V koncernu Sintal Morleyeve protipožarne sisteme nameščamo že več kot desetletje.

Continue reading Protipožarni sistemi Morley

Nad vlomilce z zaveso

Vlomilec
Protivlomna zavesa Vidicon zanesljivo zaznava vlomilce.

V Sintalu smo razširili ponudbo protivlomnih senzorjev Vidicon s protivlomnimi zavesami, za katere je značilna predvsem njihova nevpadljivost. Zato so zelo primerne za montažo v notranje prostore, saj ne skazijo videza prostora.

Continue reading Nad vlomilce z zaveso