Fizično varovanje

Fizično varovanje predstavlja izvajanje varnostnih nalog na določenem objektu ali skupini objektov. Naloge izvajajo Sintalovi varnostniki na podlagi pooblastil iz Zakona o zasebnem varovanju in načrta varovanja.

Načrt varovanja izdelamo v sodelovanju z naročnikom tako, da je skladen z zahtevami zakonodaje, pri tem pa upoštevamo varnostno ogroženost objekta in v največji možni meri potrebe in želje naročnika. 

Continue reading Fizično varovanje