Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja

Sintalov serviser testira protipožarni sistem.
Sintalov serviser testira protipožarni sistem.

Z rednim vzdrževanjem sistemov tehničnega varovanja zagotovimo kontrolo nad pravilnostjo delovanja posameznih sistemov in naprav, s tem pa bistveno podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Vzdrževanje je za naročnika cenejše kot vlaganje v nove sisteme.

Continue reading Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja