Varnostni razredi: Spremembe zakonodaje za varnostne sisteme

Marca 2013 so prišle v veljavo zakonske določbe, ki narekujejo obvezne certifikate za vsak del varnostnega sistema in razvrščanje v razrede. Kakšne so spremembe?

Pomembnejša sprememba je, da razred 2 ne dovoljuje kombiniranih protivlomno-požarnih alarmnih central. Za javljanje požara bo potrebno namestiti ločeno protipožarno centralo. Naslednja težava je prenos sporočil o požaru in napaki. Do sedaj smo ta sporočila prenašali s pomočjo protivlomne centrale, ki je imela certifikat EN54. Ker sedaj veljavni standardi kombiniranih central ne poznajo, ta rešitev ni več mogoča. Prenos sporočil je dovoljen s pomočjo komunikatorja, ki ustreza standardu EN54-21. V Sintalu lahko poskrbimo za vgradnjo ustreznega vmesnika.

Varnostni razred 3 pa zahteva tudi vgradnjo kombiniranih (infrardečih + mikrovalovnih) javljalnikov, ki imajo funkcijo »antimasking« – javljajo prekrivanja javljalnika. Hkrati razred 3 ne pozna brezžičnih sistemov, kar pomeni, da moramo, če želimo sistem nadgraditi na razred 3, nadomestiti vse brezžične javljalnike z žičnimi.

Več v časopisu Sintalček 60, ki ga lahko preberete tudi na spletu na Sintalovi strani, ali ga prav tam naročite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *