Varnostni sistemi

Centralni nadzorni sistem C4

Na trgu je veliko ponudbe varnostnih sistemov in njihovih posameznih delov. Na koncu pa je zelo pomembno, kako se z njimi upravlja. Novi centralni nadzorni sistem C4 omogoča povezovanje večine različnih varnostnih sistemov uveljavljenih proizvajalcev Satel in Hikvision v obvladljivo, pregledno celoto.

Centralno nadzorni sistem (CNS) C4 je programski produkt upravljanja tehničnega varovanja z velikim naborom orodij in možnosti. Je enostaven za rokovanje, hkrati pa močno orodje za upravljanje celotnega tehničnega varovanja. Omogoča prijavo z različnimi uporabniki, ki se jim vnaprej določi pravice in dovoljenja za uporabo različnih funkcij. Sistem je modularno zasnovan tako, da je pripravljen za implementacijo vseh zahtev.

Ključni elementi CNS C4

  • Centralizirano upravljanje tehničnega varovanja.
  • Upravljanje podatkov in vizualizacija dogodkov.
  • Avtomatizacija procesa tehničnega varovanja.
  • Upravljanje tehničnega varovanja, pri čemer lahko pomaga z navodili ob kriznih trenutkih.
  • Analiza varnosti informacij.
  • Centralno upravljanje identitet.

Več v Sintalčku 62.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *