Zakonodaja: V veljavo prihajajo novi standardi za tehnično varovanje

Čez slabo leto bodo za tehnično varovanje in varnostno-nadzorne centre pričeli veljati novi standardi, kar predvideva Zakon o zasebnem varovanju. Podjetja za varnost se jim bodo morala prilagoditi.

Standardi, iz katerih bodo izšla pravila, niso novi, novost je njihova obvezna uporaba. Slovenski standardi za tehnično varovanje in varnostno-nadzorne centre so pravzaprav prevzeti evropski in vključujejo področje tehničnega varovanja (zahteve za varnostno opremo, prenosne medije med varovanim objektom in varnostno-nadzornim centrom) ter zahteve za varnostno-nadzorni center.

Funkcija standardov:

  • predpisujejo zahteve za posamezne vrste varnostnih sistemov in jih tudi
  • razvrščajo v razrede (grade 1 do 4)

Namen standardov:

  • večji red na trgu zasebnega varovanja
  • večja transparentnost in preglednost nad vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja
  • višja kvaliteta
  • ustrezna cena elementov tehničnega varovanja v okviru kvalitete – razreda, v katerega je oprema uvrščena, zaščita naročnikov itd.

Pri pripravi standardov, ki jih je Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja predlagala in posredovala na Ministrstvo za notranje zadeve, je aktivno sodeloval tudi koncern Sintal.

Velika večina opreme tehničnega varovanja, ki jo koncern Sintal nudi naročnikom, že izpolnjuje zahteve. Za ostalo pa že pridobivamo ustrezne certifikate o izpolnjevanju zahtev.

Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

One thought on “Zakonodaja: V veljavo prihajajo novi standardi za tehnično varovanje”

  1. Stalno samo kopiramo za Evropo, nič ne znamo sami. Pa je bila varnost v Jugoslaviji večja kot zdaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *